Om Taxi 1

Taxi 1 er 12 år i 2016. Selskapet ble stiftet 7.7.2004 og er organisert som et aksjeselskap med hovedsete i Bergen.

 

 

 

 

 Taxi 1 har i dag konsesjon i Hordaland for formidling av

persontransport og løyver for å drive tilbringer tjeneste til Bergen lufthavn Flesland.

Selskapet har i dag 70 løyver knyttet opp til sin drift.

Ledelse
Virksomheten ble startet av Robert Aasmul, som i dag er direktør i selskapet.

Firmaet har pr. d.d over 100 motiverte medarbeidere. 

Verneombud
verneombud@taxi1.com 

Tillitsvalg
tillitsvalgt@taxi1.com 

Trafikkutvalg - Markedsråd - AMU utvalg
Trafikkutvalg@taxi1.com 

HMS ansvarlig
Robert Aasmul
ledelse@taxi1.no 

HMS personal-koordinator
Cathrine Skinlo Høyven
kontor@taxi1.no 

Likestilling
Selskapet jober for likestilling mellom fordeling av ansatte kvinner og menn.
Fordeling i styre i Taxi 1 er 50 % kvinner og 50 % menn.
Fordeling av medarbeidere i Taxi 1 er 22 % kvinner og 78 % menn.

Lokasjon

Bedriften er lokalisert i Bergen.  Selskapet har i dag konsesjon i Hordaland for formidling av persontransport og løyver for å drive tilbringer tjeneste til Bergen lufthavn Flesland.

Åpningstider
Våre sjåfører er tilgjengelig for deg 24/7. Kontoret er åpent fra 0800 til 1600.

Tjenester
Blant disse finnes mange kjøretøy som kan medbringe rullestol og de fleste kjøretøy er av typen hybride biler.

Taxi 1 jobber aktivt for å redusere sin andel av miljøbelastningen det er ved å drive persontransport med kjøretøy på vei.

Slogan
"Service, kvalitet og pålitelighet."

Taxi 1 as Org nr 987 061 480 mva.
Post adresse: PB 2420 Drotningsvik 5834 Bergen.
OBS - ny Besøksadresse: Janaflaten 10 - 3 etg, v Handelsbanken

Tlf: 55 70 00 00.
® Taxi 1 sitt firmanavn, sin design og logo er et varemerkeregistrert merke i EU. Bruk av Taxi 1 sine varemerker uten etter skfitlig tillatelse fra Taxi 1 er ulovlig.

 

Velkommen til Taxi 1 as

Cathrine S Høyven - Sentralbordleder/ personalkoordinator
Cathrine S Høyven_11.JPG

Bente Molde - Regnskap
Bente Molde i Taxi 1_1.jpg

Andreas Nesbø - Driftskoordinator/ kurs og opplæring
Andreas Nesbø i Taxi 1_2.jpg

Robert Aasmul - Daglig leder
Robert Aasmul i Taxi 1.bmp


Noen utvalgte sjåførerog løyvehavere:

Thomas Andersen - Drosjeeier R-742
Thomas Andersen i Taxi 1.jpg

Renis Alpinis - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Reinis Apinis - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg

Eirik Askeland - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Eirik Askeland sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg

Terje Johann Birkeland - Sjåfør hos Taxi 1 i Bergen

Terje Johann Birkeland - Sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg

Sigurd Døsvik - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen

10393703_10152626569946681_5381209177795086742_n(1).jpg

Oscar Faugstad - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen

Oscar_Faugstad sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg

Olav Flatøy - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Olav Flatøy - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg

Jose Mathinez Guardiola - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Jose de Jusus Mathinez Guardiola sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg

Geir Asle Hopland - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Geir Asle Hopland - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg

Torstein Hjørnevik - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen

Thorstein Hjørnevik - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg

Johnny Hammer - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen

Johnny Hammer - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg

Dagfinn Hjelle - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
12243095_732806846852041_2215092735002010216_n(1).jpg

Thomas Skinlo Høyven - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Thomas Skinlo Høyven - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg


Reza Hovlandsdal - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Reza Hovlandsdal - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.jpg

Bård Nilsen - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Bård Nilsen - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.JPG

Alf Brynjar Næss - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Alf brynjar Næss - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen.JPG

Marie Benedickte Ones - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Marie Benedicte Ones - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen_1.jpg


Anita M Solvang - sjåfør i Taxi 1 i Bergen
Anita Marie Solvang sjåfør i Taxi 1.jpg

Erlend Nitter Sandvik - sjåfør hos Taxi 1 i Bergen
Erlend Nitter Sandvik i Taxi 1.jpg

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Vennligst gjenta koden fra bildet
Nyhetsbrev
Skriv e-post, og registrer deg her.