Prisliste

Bergen 23.3.2017 

Kjære kunde. Takk for at dere har benyttet våre tjenester, kanskje over mange år.

Taxi 1 har lansert nytt fastpriskonsept. det koster nå kun kr 512 for å benytte en taxi i 1 time. Se http://taxi1.no/tjenester/tjenester-test-content-6 

For andre oppdrag uten faste priser gjelder taksameterpris.

En av transportnæringens store utfordringer i Bergen er bompenger, både i Bergen på Askøy. 
Bergen lufthavn krever nå også kr 12,5 for at drosjene skal hente passasjerer på flyplassen.

For at drosjenæringen skal forbli bærekraftig må bompenger dekkes direkte av kunden, så lenge drosjene ikke får tilsvarende fritak som annen kollektivtransport.

Taxi 1 vil fra 22.3.2017 oppkreve en "andel bompenger" pr tur. Teknisk gjennomføres dette ved at turen "hopper opp" med kr 17 når taksameteret stoppes, selv om drosjen fysisk ikke har passert en bomstasjon med passasjer i bil. 

Dette fordi:
Drosjen må i mange tilfeller passerer en bomstasjon for å hente passasjer eller kjøre gjennom en bomstasjon for å komme tilbake til utgangspunktet.
Andel bompenger er fast med kr 17 selv om drosjen avkreves bompenger med høy sats (kr 38) eller rushtidssats (kr 45 til kr 90)
Andel bompenger er fast med kr 17 selv om drosjen også avkreves bompenger på flyplassen (fra kr 11) 
Andel bompenger er fast med kr 17 selv om drosjen blir belastet med bompenger på Askøypakken (kr 26 til kr 52)

Taxi 1 oppkrever som før også utlegg til bompenger på utenforliggende bomstasjoner (f eks Kvam pakken) samt fergekostnader et.c. med pålydende for de tilfeller drosjen passerer slike punkt, begge veier.

Prisliste 20.6.2017.jpg

 

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Vennligst gjenta koden fra bildet