Kjøretider reserveløyve i Bergen

Køyretider for reservedrosjane


Køyretider for reservedrosjane

Samferdselsavdelinga viser til brev 03.03.2016 der sentralane fekk frist til 1. april med å senda inn
køyreplan for reserveløyva til godkjenning hjå løyvestyresmakta.

Samferdselsavdelinga har utarbeidd generelle køyretider for reserveløyva:
Måndag-torsdag Kl. 5:00-10:00 Kl. 12:00 -18:00
Fredag Kl. 5:00-10:00 Kl. 12:00 - laurdag kl. 6:00
Laurdag Kl. 17:00 – søndag kl. 6:00
Søndag Inneståing

I julebordsesongen, under Festspillene og på 17. mai kan reserveløyva køyra fritt
Desse køyretidene gjeld for dei sentralane som ikkje har sendt inn eigne køyreplanar eller som ikkje har fått
godkjend sine køyreplanar. Dei generelle køyretidene gjeld frå dags dato.
Det vil verta gjennomført stikkprøvekontroll for å sjå til at reserveløyva berre køyrer når dei skal.

Tilbakemelding
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Vennligst gjenta koden fra bildet
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev

Våre tjenester

Service taxi - handletaxi - apotektaxi - butikktaxi -

13.05.2014

  - TAXI 1 tilbyr nå en helt ny tjeneste -                               Handletaxi

 

 

 

Du kan få benytte drosjen i 1 time og samtidig få den hjelpen du trenger av sjåføren til å utføre dine ærend, som å handle, gå til frisør, post, apotek og andre gjøremål.

05.12.2014

Køyretider for reservedrosjane


26.08.2016

Offentlig sertifisering - Kjentmannkurs hos Taxi 1 består av en teoridel som ved bestått eksamen gir deg rett til å kjøre taxi mot vederlag i Bergen.

 

13.05.2014

Delta som løyvehaveri Taxi 1 og unngå kostbare løsninger. 

03.07.2015

Pakkekjøring og service taxi

 

13.05.2014